Näkökulma Ayurvedan kehotyyppitesteihin

Ayurvedassa määritellään jokaiselle ihmiselle yksilöllinen kehotyyppi, joka muodostuu doshien vata, pitta ja kapha osuuksista kehomieli-kokonaisuudessa. Jokaisella meistä on hedelmöityshetkellä määrittynyt kehotyyppi eli prakrti. Siitä lähtien kehotyyppiä “häiritsevät” ympäristötekijät, elämäntavat ja monet muut seikat.

Kehotyypin häiriötila puolestaan on vikrti, jossa yksi tai kaikki doshat ovat ärsyyntyneet ja enemmän tai vähemmän koholla aiheuttaen muutoksia terveydentilassa. Ärsyyntynyt vata on hyvin yleinen länsimainen ongelma.

Netti on täynnä houkuttelevia “self help”-testejä ja näihin lukeutuvat myös erilaiset Ayurvedaan pohjautuvat kehotyyppitestit. Niitä on heppo klikkailla ja julistaa ympäriinsä olevansa sitä tai tätä kehotyyppiä, mutta voiko tuloksiin luottaa?

Voiko ylipäätään ayurvedaan perehtymätön tai vähäisin tiedoin varustettu tehdä päätelmiä omasta kehotyypistään tai kunnostaan testien pohjalta? Seuraavassa alan ammattilaisen, Ayurveda-konsultti Ossi Viljakaisen näkemys.

Netissä on paljon erilaisia kehotyyppitestejä, voiko niistä saada oikean käsityksen omasta ayurvedisesta kehotyypistään ja onko se vakio?

Kehotyyppitestit ovat korkeintaan suuntaa antavia. Lyhyet testit ovat usein riittämättömiä, ja niiden antamaa tulosta ei kannata uskoa kovin helposti, vaan on syytä tehdä pidempi testi jossa on yli 30 kysymystä. Lisäksi monesti saatamme itse olla hiukan huonoja arvioimaan omaa itseämme, ja saatamme vastata joko ylioptimistisesti tai liian pessimistisesti – tai jossain määrin pyrimme vastaamaan siten, että tulos vastaisi omaa ihannettamme.

Tällaisessa tilanteessa testin tulos ei luonnollisestikaan ole luotettava. Siksi onkin hyvä, että antaa esimerkiksi ystävän täyttää testin omasta puolesta, ja sitten vastavuoroisesti täyttää ystävän testin hänen puolestaan. Tällä tavalla saadaan monesti luotettavampi tulos.

Kun testiä täyttää, tulee muistaa, että kehotyyppitestissä pyritään määrittämään nimenomaan kehotyyppi, eikä kehon tämän hetkinen tila, tai kehon tila varhaisnuoruudessa. Siksi vastauksissa tulee miettiä mikä on pitkän aikavälin keskiarvo ja vastata sen mukaisesti, eikä pelkästään tämän päivän fiiliksen tai viimeisen viikon tilanteen mukaan.

Korvaako kehotyyppitesti ayurveda-lääkärin, -konsultin tai elämäntaidonohjaajan tekemän arvion?

Ei korvaa. Itse tehty testi on vain suuntaa antava, ja niiden tulokset ovat varsin epätarkkoja ja usein jopa täysin virheellisiä. Testin tulokseen vaikuttaa mm. henkilön itsetuntemuksen määrä, sekä merkittävästi se, kuinka epätasapainossa keho ja mieli ovat testin tekohetkellä.

Jos henkilöllä on esimerkiksi runsaasti ylipainoa, antaa testi tulokseksi helposti kapha-kehotyypin, vaikka henkilö olisi todellisuudessa pitta, jolle vain on kertynyt kehoon runsaasti kaphaa. Näin ollen kehon epätasapaino saatetaan itse testiä täytettäessä tulkita omaksi kehotyypiksi tai omaksi perusominaisuudeksi, vaikka kyseessä olisi todellisuudessa pitkällä aikavälillä kartutettu krooninen epätasapainotila.

Esimerkkejä huonosta / hyvästä nettitestistä?

Huonossa testissä kysymyksiä on vain muutamia (5-12 kpl). Kohtalaisessa testissä kysymyksiä on 15-20. Hyvässä testissä kysymyksiä on yli 30, ja kysymykset on selkeästi aseteltu.

Suomenkielisiä testejä netissä

Anna-lehti: https://anna.fi/hyvinvointi/terveys/testaa-mika-ayurveda-kehotyyppi-nama-asiat-saavat-voimaan-paremmin/
Veda Lila: http://www.vedalila.se/fi/tietoa-ayurvedasta/ayurveda-testi.html

Englanninkielisiä testejä

Banyan Bothanicals: https://www.banyanbotanicals.com/info/prakriti-quiz/
Chopra Center (2-vaiheinen testi, joka pyrkii antamaan tietoa myös vikrtistä): http://bit.ly/2jwezMN

Julkaisija: Suomen Ayurvedayhdistys ry 2017