AJANKOHTAISTA

AYURVEDA DAY 13.11.2020

https://www.facebook.com/events/1267399810290412

Suomen Ayurveda-yhdistys ry mukana kansainvälisessä ayurvedapäivässä 13.11.2020.

Päivä striimataan Café Blobbassa ja katsojat voivat lähettää kysymyksiä panelisteille samanaikaisesti.

Tervetuloa mukaan!

_________________________________________________

Ayurveda

Effective and Safe Natural Medicine

12 February 2020, 17:00-18:30
Balder Hall, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki

Welcome to an Ayurveda talk organised by the Embassy of India and Finnish Ayurveda Association.

At the talk, you can hear from India’s Ayurveda experts about the efficacy and safety of Ayurveda.

The speakers:

Mr. Roshan Jaggi, Joint Secretary, Ministry of AYUSH, and

Dr. Galib, Associate Professor, All India Institute of Ayurveda

The event is free of charge.
Please register for the event at: www.lyyti.in/AyurvedaTalks2020

 


LUONTAISHOITOALAN VETOOMUS SÄÄTYTALOLLE: VALINNANVAPAUTTA TERVEYDENHOITOON!

Terveydenhuollon ja politiikan eri tahot ovat esittäneet huolenaiheita luontaishoitoalan turvallisuudesta ja harhaanjohtavasta markkinoinnista sekä ehdottaneet rajoituksia luontaishoitojen käytölle. Kattavaa tutkimusnäyttöä haitoista, joiden perusteella luontaishoitajien toimintaa pitäisi rajoittaa Suomessa ei ole, eivätkä ehdotetut rajoitukset toteuttaisi asetettuja tavoitteita. Luontaishoitoalan järjestöt ehdottavat avointa, perusteltua ja riittäviin selvityksiin nojaavaa dialogia kansalaisia parhaiten palvelevan lainsäädännön laatimiseksi sekä lakia koskevien tavoitteiden kirjaamista hallitusohjelmaan tältä arvopohjalta.

Luontaishoitoalan järjestöt jakavat tavoitteet luontaishoitojen turvallisesta käytöstä ja asianmukaisesta tiedottamisesta, joita eri terapia-alojen koulutusohjelmissa jo painotetaan. Alan järjestöt haluavat alansa asiantuntijoina olla mukana rakentamassa alaa säätelevää lainsäädäntöä. Hallitusohjelman valmistelijoita kehotetaan huomioimaan alan työllistävä vaikutus ja kansanterveyttä edistävä potentiaali. Kansalaisten valinnanvapautta tulee kunnioittaa, eikä ammatinharjoittajien toimintaedellytyksiä tule perusteettomasti kaventaa. Ala työllistää arviolta 6000 – 8000 koulutettua terapeuttia ja muuta ammatinharjoittajaa.

Lainsäädännön valmistelussa tulee huomioida Ruotsin hallituksen tilaama tuore selvitys valinnanvapautta rajoittavan lainsäädännön epäkohdista ja muutostarpeista sekä Maailman terveysjärjestön suositukset luontaishoitoja koskevan tutkimuksen lisäämisestä ja hoitojen hyödyntämisestä (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023). Luontaishoitoalasta tulee myös käyttää asianmukaista, puolueetonta terminologiaa halventavien ilmausten asemasta.

Luontaishoitoalaa koskevan lainsäädännön uudistukset Ruotsissa on syytä huomioida myös Suomessa

Ruotsin hallituksen tilaama ja rahoittama 600-sivuinen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan selvitystyön väliraportti on äskettäin valmistunut (Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog). Loppuraportti valmistuu kesäkuun alussa. Luontaishoitoalan järjestöt ehdottavat, että myös Suomessa tehdään riippumaton selvitys, jossa hyödynnetään Ruotsissa tehdyn selvityksen antia. Ja että lainsäädäntöön ryhdytään vasta selvityksen valmistuttua. Ehdotamme myös luontaishoitoalaa tutkivan tutkimuskeskuksen perustamista Suomeen muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti.

Kansalaisten valinnanvapaus on turvattava

Arviot luontaishoitojen käytöstä suomalaisten keskuudessa vaihtelevat 20–35 % välillä (Taloustutkimus 2018 ja European Social Survey 2014). Tutkimuksen mukaan erilaisia ravintolisiä käyttää 62 prosenttia suomalaisista (TNS Kantar 2017). Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että lainsäädännöllä ei ryhdytä rajoittamaan kansalaisten valinnanvapautta. Kansanterveydellisestä näkökulmasta luontaishoitojen tutkimusta tulee lisätä ja hoitojen asema tunnustaa WHO:n tavoitteiden mukaisesti.

Uskomushoito-termi on epäasiallinen ja harhaanjohtava

Uskomushoito-termin virheellisesti väitetään erottavan tieteelliseen näyttöön perustumattomat hoitomuodot näyttöön perustuvista lääketieteellisistä hoitomuodoista. Kuitenkin myös lääketieteen parissa käytetään kokemusperäisiä, näyttöön perustumattomia menetelmiä, ja vastaavasti luontaishoitoihin kuuluvissa suuntauksissa käytetään menetelmiä, joiden tehosta on tieteellistä tutkimusnäyttöä. Näin ollen termivalinta on epäasiallinen, harhaanjohtava ja ideologinen, eikä sille ole tieteellistä perustetta. WHO suosittaa hoitomuotojen tasapuolista tieteellistä arviointia viitekehyksestä riippumatta.

Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asianmukaista terminologiaa näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä ”luontaishoidot”, ”luontaishoitoala” tai ”täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot”, lyhyemmässä muodossa ”täydentävät hoidot” tai ”CAM-hoidot”. Yksittäisestä hoidosta tulee käyttää sen täsmällistä nimeä ja kyseisen hoidon tekijästä ammattinimikettä.

Terminologian valinnan osalta pyydämme hallitusohjelmaneuvottelijoita huomioimaan myös Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunnot, joiden mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen (ks. liite 1 ).(liite2)

 

Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt:

 

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, p. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Minna Hasselman, puheenjohtaja, p. 040-934 0333, tunnevyohyketerapeutit@gmail.com

Shiatsu Finland ry

Johanna Häkkinen, puheenjohtaja, puh. 040 7565 789, info@shiatsufinland.fi

Klassisen Akupunktion Yhdistys ry

Pauliina Reunanen, puheenjohtaja, puh. 040 5349 259, klassinenakupunktioyhdistys@gmail.com

Akupunktioammattilaiset ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja, p. 040 761 8290, westman.ilkka@gmail.com

Suomen Refleksologit Ry

Laura Merivirta, puheenjohtaja, p. 050 582 6185, laura.merivirta@netti.fi

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry

Marja-Terttu Pakkanen, puheenjohtaja, marjaterttupakkanen@gmail.com

Suomen Fytoterapia ry

Raija-Liisa Äystö, hallituksen puheenjohtaja, p. 040-5762205, lippe.aysto@kultainenkehakukka.fi

Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry (LKL)

Merja Riska, puheenjohtaja, p. 040 962 0652, merjariska@hotmail.com

Koulutettujen Luontaishoitajien yhdistys Cam ry

Suomen Ravintoterapeutit ry

Suomen Vyöhyketerapeutit ry

Sami Saviainen, Tiedottaja, p. 040 7683 433, phisami@gmail.com

Kansanlääkintäseura ry

Päiviö Vertanen, puheenjohtaja, p. 0400 589 654, paivio.vertanen@kalevalainen.fi

Terapeuttiset energiaparantajat ry

Hanna Koivulahti, puheenjohtaja, hanna.helena.koivulahti@gmail.com

Rajatiedon yhteistyö ry

Pauli Liikala, puheenjohtaja, p. 050 5549132, pauli.liikala@gmail.com

Suomen Homeopaatit ry

Katja Rikala, puheenjohtaja, p. 050 376 1449, katja.rikala@gmail.com

Suomen Ayurvedayhdistys ry

Heidi Nyström, puheenjohtaja, p. 040 588 7807, heidi.nystrom@ayurveda.fi