AJANKOHTAISTA

AYURVEDA DAY

Aika: la 9.11.2019 klo 10-18
Paikka: Kauppakeskus Redi – Vapaakaupungin olohuone

Terveysaiheiset ayurveda-luennot suomeksi ja enganniksi

Tilaisuudessa myös intialaista päähierontaa, hengitysharjoituksia ja kasvimusiikkia

VAPAA PÄÄSY!

Ohjelma:

klo 10.00 Heidi Nyström/Suomen Ayurveda-Instituutti – Ayurvedalla iho kuntoon

klo 11.00 Justine Cederberg / Prasad – Western herbs from Ayurveda perspective (in English)

klo 12.00 Satu-Aamu Kangas / Ekohoitola Balanza – Stressi-iho ja ikääntyminen

klo 13.00 Mandip Kaur / Surya Ayurveda Hyvinvointikeskus – Ayurvedan ruokavaliosuositukset (in English)

klo 14.00 Terry Thomas / Luotaishoitola Saraswati – Mielen ja kehon öljyhierontaa (in English)

klo 15.00 Lana Lavonen / LanaPrana – Ayurveda ja naisten hormonitoiminta

klo 16.00 Ossi Viljakainen / Helsingin Ayurvedaklinikka – Päänsärkysairaudet ja migreeni ayurvedassa

klo 17.00 Riitta Saarinen- Ojala / Studio Nadi  – Sointukylpy

TERVETULOA!

Järjestäjä Ayurveda-yhteisö

LUONTAISHOITOALAN VETOOMUS SÄÄTYTALOLLE: VALINNANVAPAUTTA TERVEYDENHOITOON!

Terveydenhuollon ja politiikan eri tahot ovat esittäneet huolenaiheita luontaishoitoalan turvallisuudesta ja harhaanjohtavasta markkinoinnista sekä ehdottaneet rajoituksia luontaishoitojen käytölle. Kattavaa tutkimusnäyttöä haitoista, joiden perusteella luontaishoitajien toimintaa pitäisi rajoittaa Suomessa ei ole, eivätkä ehdotetut rajoitukset toteuttaisi asetettuja tavoitteita. Luontaishoitoalan järjestöt ehdottavat avointa, perusteltua ja riittäviin selvityksiin nojaavaa dialogia kansalaisia parhaiten palvelevan lainsäädännön laatimiseksi sekä lakia koskevien tavoitteiden kirjaamista hallitusohjelmaan tältä arvopohjalta.

Luontaishoitoalan järjestöt jakavat tavoitteet luontaishoitojen turvallisesta käytöstä ja asianmukaisesta tiedottamisesta, joita eri terapia-alojen koulutusohjelmissa jo painotetaan. Alan järjestöt haluavat alansa asiantuntijoina olla mukana rakentamassa alaa säätelevää lainsäädäntöä. Hallitusohjelman valmistelijoita kehotetaan huomioimaan alan työllistävä vaikutus ja kansanterveyttä edistävä potentiaali. Kansalaisten valinnanvapautta tulee kunnioittaa, eikä ammatinharjoittajien toimintaedellytyksiä tule perusteettomasti kaventaa. Ala työllistää arviolta 6000 – 8000 koulutettua terapeuttia ja muuta ammatinharjoittajaa.

Lainsäädännön valmistelussa tulee huomioida Ruotsin hallituksen tilaama tuore selvitys valinnanvapautta rajoittavan lainsäädännön epäkohdista ja muutostarpeista sekä Maailman terveysjärjestön suositukset luontaishoitoja koskevan tutkimuksen lisäämisestä ja hoitojen hyödyntämisestä (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023). Luontaishoitoalasta tulee myös käyttää asianmukaista, puolueetonta terminologiaa halventavien ilmausten asemasta.

Luontaishoitoalaa koskevan lainsäädännön uudistukset Ruotsissa on syytä huomioida myös Suomessa

Ruotsin hallituksen tilaama ja rahoittama 600-sivuinen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan selvitystyön väliraportti on äskettäin valmistunut (Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog). Loppuraportti valmistuu kesäkuun alussa. Luontaishoitoalan järjestöt ehdottavat, että myös Suomessa tehdään riippumaton selvitys, jossa hyödynnetään Ruotsissa tehdyn selvityksen antia. Ja että lainsäädäntöön ryhdytään vasta selvityksen valmistuttua. Ehdotamme myös luontaishoitoalaa tutkivan tutkimuskeskuksen perustamista Suomeen muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti.

Kansalaisten valinnanvapaus on turvattava

Arviot luontaishoitojen käytöstä suomalaisten keskuudessa vaihtelevat 20–35 % välillä (Taloustutkimus 2018 ja European Social Survey 2014). Tutkimuksen mukaan erilaisia ravintolisiä käyttää 62 prosenttia suomalaisista (TNS Kantar 2017). Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että lainsäädännöllä ei ryhdytä rajoittamaan kansalaisten valinnanvapautta. Kansanterveydellisestä näkökulmasta luontaishoitojen tutkimusta tulee lisätä ja hoitojen asema tunnustaa WHO:n tavoitteiden mukaisesti.

Uskomushoito-termi on epäasiallinen ja harhaanjohtava

Uskomushoito-termin virheellisesti väitetään erottavan tieteelliseen näyttöön perustumattomat hoitomuodot näyttöön perustuvista lääketieteellisistä hoitomuodoista. Kuitenkin myös lääketieteen parissa käytetään kokemusperäisiä, näyttöön perustumattomia menetelmiä, ja vastaavasti luontaishoitoihin kuuluvissa suuntauksissa käytetään menetelmiä, joiden tehosta on tieteellistä tutkimusnäyttöä. Näin ollen termivalinta on epäasiallinen, harhaanjohtava ja ideologinen, eikä sille ole tieteellistä perustetta. WHO suosittaa hoitomuotojen tasapuolista tieteellistä arviointia viitekehyksestä riippumatta.

Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asianmukaista terminologiaa näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä ”luontaishoidot”, ”luontaishoitoala” tai ”täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot”, lyhyemmässä muodossa ”täydentävät hoidot” tai ”CAM-hoidot”. Yksittäisestä hoidosta tulee käyttää sen täsmällistä nimeä ja kyseisen hoidon tekijästä ammattinimikettä.

Terminologian valinnan osalta pyydämme hallitusohjelmaneuvottelijoita huomioimaan myös Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunnot, joiden mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen (ks. liite 1 ).(liite2)

 

Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt:

 

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, p. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Minna Hasselman, puheenjohtaja, p. 040-934 0333, tunnevyohyketerapeutit@gmail.com

Shiatsu Finland ry

Johanna Häkkinen, puheenjohtaja, puh. 040 7565 789, info@shiatsufinland.fi

Klassisen Akupunktion Yhdistys ry

Pauliina Reunanen, puheenjohtaja, puh. 040 5349 259, klassinenakupunktioyhdistys@gmail.com

Akupunktioammattilaiset ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja, p. 040 761 8290, westman.ilkka@gmail.com

Suomen Refleksologit Ry

Laura Merivirta, puheenjohtaja, p. 050 582 6185, laura.merivirta@netti.fi

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry

Marja-Terttu Pakkanen, puheenjohtaja, marjaterttupakkanen@gmail.com

Suomen Fytoterapia ry

Raija-Liisa Äystö, hallituksen puheenjohtaja, p. 040-5762205, lippe.aysto@kultainenkehakukka.fi

Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry (LKL)

Merja Riska, puheenjohtaja, p. 040 962 0652, merjariska@hotmail.com

Koulutettujen Luontaishoitajien yhdistys Cam ry

Suomen Ravintoterapeutit ry

Suomen Vyöhyketerapeutit ry

Sami Saviainen, Tiedottaja, p. 040 7683 433, phisami@gmail.com

Kansanlääkintäseura ry

Päiviö Vertanen, puheenjohtaja, p. 0400 589 654, paivio.vertanen@kalevalainen.fi

Terapeuttiset energiaparantajat ry

Hanna Koivulahti, puheenjohtaja, hanna.helena.koivulahti@gmail.com

Rajatiedon yhteistyö ry

Pauli Liikala, puheenjohtaja, p. 050 5549132, pauli.liikala@gmail.com

Suomen Homeopaatit ry

Katja Rikala, puheenjohtaja, p. 050 376 1449, katja.rikala@gmail.com

Suomen Ayurvedayhdistys ry

Heidi Nyström, puheenjohtaja, p. 040 588 7807, heidi.nystrom@ayurveda.fi