AJANKOHTAISTA

VUOSIKOKOUSKUTSU 2021

SUOMEN AYURVEDAYHDISTYKSEN JÄSENILLE

Tervetuloa Suomen Ayurvedayhdistys ry:n vuosikokoukseen

Aika: lauantai 6.3. klo 16.15 – 18.00

Paikka: Näyttelijäliiton Ilmaisukellari, Annankatu 31-33 D porttikongista sisäpihalle, E-rappu.

ETÄYHTEYS: GOOGLE MEETS -KOKOUS 

LINKKI KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMALLA SÄHKÖPOSTILLA puheenjohtaja(at)ayurveda.fi

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen tilinpäätös, toimintakertomus 2020 ja alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2021, äänestetään hallitukselle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, valitaan varsinaiset jäsenet, yhdistyksen rahastonhoitaja ja hallituksen sihteeri. Lisäksi päätetään jäsenmaksuista seuraavalle toimintakaudelle.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitellään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä  hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021.
  8. Valitaan hallitus vuodelle 2021 (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, halliltuksen jäsenet, hallituksen varajäsenet, rahastonhoitaja ja toiminnantarkastaja).
  9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
  10. Käsitellään muut asiat

Toivomme runsasta osanottoa, koska valittava hallitus edustaa jäsenistöään seuraavan vuoden ajan ja teillä jäsenillä on kokouksessa äänivalta.


 

LUONTAISHOITOJEN PÄIVÄN KESKUSTELUSARJA JULKAISTU

Suomessa vietetään 23.1.2021 ensimmäisen kerran Luontaishoitojen päivää. Luontaishoitojen päivän tarkoitus on tuoda kansalaisille lisää tietoa ja ymmärrystä jo laajasti suomalaisten käytössä olevista luontaishoidoista.

Luontaishoitojen päivän kunniaksi on julkaisu kolmiosainen keskustelusarja, jossa neljä luontaishoitojen parissa toimivaa vaikuttajaa ja järjestöaktiivia keskustelee luontaishoitoihin liittyvistä teemoista.

Keskustelijoina ovat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry:n toiminnanjohtaja Anna Sofia Nevanlinna, Suomen Terveysjärjestö STJ ry:n puheenjohtaja Merja Lindström, Luontaishoitoalan Foorumi ry:n puheenjohtaja Ilkka Westman ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Luontaishoitojen päivän keskustelusarjan 1. osassa keskustellaan Luontaishoitojen päivän syntyideasta, luontaishoitojen medianäkyvyydestä, luontaishoitojen yhteiskunnallisesta asemasta, toimialaselvityksen tarpeesta, luontaishoitojen käyttäjistä sekä lääkärien suhtautumisesta potilaisiin, jotka käyttävät luontaishoitoja. Kesto 21:54 min.

Keskustelu katsottavissa Youtubesta: https://youtu.be/4WKbRyv-XB8

Luontaishoitojen päivän keskustelusarjan 2. osassa keskustellaan luontaishoidoista käytettävistä termeistä, luontaishoitojen käyttäjien motiiveista, luontaishoitojen asemasta käypä hoito -suosituksissa, Maailman terveysjärjestön tavoitteista ja luontaishoitojen integraatiosta osaksi virallisia terveydenhoidon rakenteita. Kesto 19:46 min.

Keskustelu katsottavissa Youtubesta: https://youtu.be/ARjKVvsPoCc

Luontaishoitojen päivän keskustelusarjan 3. osassa keskustellaan Suomessa käytettävistä luontaishoidoista, koulutuksesta, Sveitsin päätöksestä integroida luontaishoitoja osaksi terveydenhoitoa, Euroopan parlamentin jäsenten järjestämästä luontaishoitojen seminaarista ja visioidaan luontaishoitojen integroimista osaksi terveydenhoidon järjestelmään Suomessa. Kesto 16:09 min.

Keskustelu katsottavissa Youtubesta: https://youtu.be/ylwJ88UDBuc

Luontaishoitojen teemapäivän tavoite on saada aikaan asiallista keskustelukulttuuria luontaishoidoista sekä syventää tietoutta mm. kuluttajien oikeudesta mennä luontaishoitoihin, ihmisten oikeudesta kertoa avoimesti terveydenhuollon ammattihenkilöille käyttämistään luontaishoidoista osana itsehoitoaan sekä koulutettujen ammatinharjoittajien oikeudesta tehdä työtä luontaishoitajana.

_________________________________________________

AYURVEDA DAY 13.11.2020

https://www.facebook.com/events/1267399810290412

Suomen Ayurveda-yhdistys ry mukana kansainvälisessä ayurvedapäivässä 13.11.2020.

Päivä striimataan Café Blobbassa ja katsojat voivat lähettää kysymyksiä panelisteille samanaikaisesti.

Tervetuloa mukaan!

_________________________________________________

Ayurveda

Effective and Safe Natural Medicine

12 February 2020, 17:00-18:30
Balder Hall, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki

Welcome to an Ayurveda talk organised by the Embassy of India and Finnish Ayurveda Association.

At the talk, you can hear from India’s Ayurveda experts about the efficacy and safety of Ayurveda.

The speakers:

Mr. Roshan Jaggi, Joint Secretary, Ministry of AYUSH, and

Dr. Galib, Associate Professor, All India Institute of Ayurveda

The event is free of charge.
Please register for the event at: www.lyyti.in/AyurvedaTalks2020

 


LUONTAISHOITOALAN VETOOMUS SÄÄTYTALOLLE: VALINNANVAPAUTTA TERVEYDENHOITOON!

Terveydenhuollon ja politiikan eri tahot ovat esittäneet huolenaiheita luontaishoitoalan turvallisuudesta ja harhaanjohtavasta markkinoinnista sekä ehdottaneet rajoituksia luontaishoitojen käytölle. Kattavaa tutkimusnäyttöä haitoista, joiden perusteella luontaishoitajien toimintaa pitäisi rajoittaa Suomessa ei ole, eivätkä ehdotetut rajoitukset toteuttaisi asetettuja tavoitteita. Luontaishoitoalan järjestöt ehdottavat avointa, perusteltua ja riittäviin selvityksiin nojaavaa dialogia kansalaisia parhaiten palvelevan lainsäädännön laatimiseksi sekä lakia koskevien tavoitteiden kirjaamista hallitusohjelmaan tältä arvopohjalta.

Luontaishoitoalan järjestöt jakavat tavoitteet luontaishoitojen turvallisesta käytöstä ja asianmukaisesta tiedottamisesta, joita eri terapia-alojen koulutusohjelmissa jo painotetaan. Alan järjestöt haluavat alansa asiantuntijoina olla mukana rakentamassa alaa säätelevää lainsäädäntöä. Hallitusohjelman valmistelijoita kehotetaan huomioimaan alan työllistävä vaikutus ja kansanterveyttä edistävä potentiaali. Kansalaisten valinnanvapautta tulee kunnioittaa, eikä ammatinharjoittajien toimintaedellytyksiä tule perusteettomasti kaventaa. Ala työllistää arviolta 6000 – 8000 koulutettua terapeuttia ja muuta ammatinharjoittajaa.

Lainsäädännön valmistelussa tulee huomioida Ruotsin hallituksen tilaama tuore selvitys valinnanvapautta rajoittavan lainsäädännön epäkohdista ja muutostarpeista sekä Maailman terveysjärjestön suositukset luontaishoitoja koskevan tutkimuksen lisäämisestä ja hoitojen hyödyntämisestä (WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023). Luontaishoitoalasta tulee myös käyttää asianmukaista, puolueetonta terminologiaa halventavien ilmausten asemasta.

Luontaishoitoalaa koskevan lainsäädännön uudistukset Ruotsissa on syytä huomioida myös Suomessa

Ruotsin hallituksen tilaama ja rahoittama 600-sivuinen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja koskevan selvitystyön väliraportti on äskettäin valmistunut (Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog). Loppuraportti valmistuu kesäkuun alussa. Luontaishoitoalan järjestöt ehdottavat, että myös Suomessa tehdään riippumaton selvitys, jossa hyödynnetään Ruotsissa tehdyn selvityksen antia. Ja että lainsäädäntöön ryhdytään vasta selvityksen valmistuttua. Ehdotamme myös luontaishoitoalaa tutkivan tutkimuskeskuksen perustamista Suomeen muiden Pohjoismaiden mallin mukaisesti.

Kansalaisten valinnanvapaus on turvattava

Arviot luontaishoitojen käytöstä suomalaisten keskuudessa vaihtelevat 20–35 % välillä (Taloustutkimus 2018 ja European Social Survey 2014). Tutkimuksen mukaan erilaisia ravintolisiä käyttää 62 prosenttia suomalaisista (TNS Kantar 2017). Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että lainsäädännöllä ei ryhdytä rajoittamaan kansalaisten valinnanvapautta. Kansanterveydellisestä näkökulmasta luontaishoitojen tutkimusta tulee lisätä ja hoitojen asema tunnustaa WHO:n tavoitteiden mukaisesti.

Uskomushoito-termi on epäasiallinen ja harhaanjohtava

Uskomushoito-termin virheellisesti väitetään erottavan tieteelliseen näyttöön perustumattomat hoitomuodot näyttöön perustuvista lääketieteellisistä hoitomuodoista. Kuitenkin myös lääketieteen parissa käytetään kokemusperäisiä, näyttöön perustumattomia menetelmiä, ja vastaavasti luontaishoitoihin kuuluvissa suuntauksissa käytetään menetelmiä, joiden tehosta on tieteellistä tutkimusnäyttöä. Näin ollen termivalinta on epäasiallinen, harhaanjohtava ja ideologinen, eikä sille ole tieteellistä perustetta. WHO suosittaa hoitomuotojen tasapuolista tieteellistä arviointia viitekehyksestä riippumatta.

Luontaishoitoalan järjestöt vaativat, että poliitikkojen ja viranomaisten on käytettävä asianmukaista terminologiaa näistä hoidoista ja ammatinharjoittajista: yleisterminä ”luontaishoidot”, ”luontaishoitoala” tai ”täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot”, lyhyemmässä muodossa ”täydentävät hoidot” tai ”CAM-hoidot”. Yksittäisestä hoidosta tulee käyttää sen täsmällistä nimeä ja kyseisen hoidon tekijästä ammattinimikettä.

Terminologian valinnan osalta pyydämme hallitusohjelmaneuvottelijoita huomioimaan myös Suomen Yrittäjien ja työoikeuden professori Seppo Koskisen lausunnot, joiden mukaan uskomushoito-termin käyttäjä voi syyllistyä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa ja mahdollisesti kunnianloukkaukseen (ks. liite 1 ).(liite2)

 

Vetoomuksen allekirjoittaneet järjestöt:

 

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry

Mika Rönkkö, toiminnanjohtaja, p. 0500 430 818, mika.ronkko@terveystuotekauppa.fi

Keho- ja Tunnevyöhyketerapeutit ry

Minna Hasselman, puheenjohtaja, p. 040-934 0333, tunnevyohyketerapeutit@gmail.com

Shiatsu Finland ry

Johanna Häkkinen, puheenjohtaja, puh. 040 7565 789, info@shiatsufinland.fi

Klassisen Akupunktion Yhdistys ry

Pauliina Reunanen, puheenjohtaja, puh. 040 5349 259, klassinenakupunktioyhdistys@gmail.com

Akupunktioammattilaiset ry

Ilkka Westman, puheenjohtaja, p. 040 761 8290, westman.ilkka@gmail.com

Suomen Refleksologit Ry

Laura Merivirta, puheenjohtaja, p. 050 582 6185, laura.merivirta@netti.fi

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry

Marja-Terttu Pakkanen, puheenjohtaja, marjaterttupakkanen@gmail.com

Suomen Fytoterapia ry

Raija-Liisa Äystö, hallituksen puheenjohtaja, p. 040-5762205, lippe.aysto@kultainenkehakukka.fi

Luonnonlääketieteen Keskusliitto ry (LKL)

Merja Riska, puheenjohtaja, p. 040 962 0652, merjariska@hotmail.com

Koulutettujen Luontaishoitajien yhdistys Cam ry

Suomen Ravintoterapeutit ry

Suomen Vyöhyketerapeutit ry

Sami Saviainen, Tiedottaja, p. 040 7683 433, phisami@gmail.com

Kansanlääkintäseura ry

Päiviö Vertanen, puheenjohtaja, p. 0400 589 654, paivio.vertanen@kalevalainen.fi

Terapeuttiset energiaparantajat ry

Hanna Koivulahti, puheenjohtaja, hanna.helena.koivulahti@gmail.com

Rajatiedon yhteistyö ry

Pauli Liikala, puheenjohtaja, p. 050 5549132, pauli.liikala@gmail.com

Suomen Homeopaatit ry

Katja Rikala, puheenjohtaja, p. 050 376 1449, katja.rikala@gmail.com

Suomen Ayurvedayhdistys ry

Heidi Nyström, puheenjohtaja, p. 040 588 7807, heidi.nystrom@ayurveda.fi